دوره های آموزشی موسیقی

برنامه هفتگی کلاس های آموزشی بخش موسیقی موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

 شنبه یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه  پنجشنبه
آواز حمیدرضا فرهنگ حمیدرضا خدادادی دکتر مصدقی

حمیدرضا فرهنگ

رضوان نباتی

استاد محمد تقی سعیدی

حمیدرضا فرهنگ

حمیدرضا خدادادی

حمیدرضا فرهنگ

جواب آواز حمیدرضا فرهنگ حمیدرضا فرهنگ حمیدرضا فرهنگ حمیدرضا فرهنگ
سنتور محمدرضا نساج پور
تار مهدی قره خانی پیمان زرگر باشی
سه تار حمیدرضا فرهنگ حمیدرضا فرهنگ حمیدرضا فرهنگ حمیدرضا فرهنگ
ویولن فرحناز رستم شیرازی
کمانچه آرزو بابایی
عود وجیهه منصوری
گیتار سیما محمودی محمد محمدی سیما محمودی
تنبک  

راضیه جورتانی

راضیه جورتانی

دف مهشید وکیلی مهشید وکیلی ایگال ساسون
موسیقی کودک مهشید وکیلی راضیه جورتانی
ارکستر موسیقی ایرانی آرزو بابایی

اصفهان، خیابان وحید،ابتدای خیابان رودکی، پلاک62

09383632193-03137867163

www.avayejavid.com