مدرسین بخش موسیقی

محمدتقی سعیدی مدرس اواز در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
استاد محمد تقی سعیدی
( استاد محمـد تقی سعیدی سرپرست بخش موسیقی)
حمیدرضا فرهنگ مدیر موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
مهندس حمیدرضا فرهنگ
( مدیریت موسسه, مدرس آواز، سه تار،نی )
حمیدرضا خدادادی مدرس آواز در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
آقای حميـدرضا خدادادی
(هیئت موسس و هیئت مدیره ، مدرس آواز)
مدرس آواز در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
دکتر محمد رضا مصدقی
(هیئت موسس و هیئت مدیره ، مدرس آواز)
فرحناز رستم شیرازی مدرس ویولن
خانم فرحناز رستم شیرازی
( مدرس ویولن در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
آموزش ویون در بهترین آموزشگاه موسیقی اصفهان
استاد مصطفی نجف
( مدرس ویولن در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
مدرس تنبک در آوای جاوید
خانم راضيه جورتاني
(مدرس تنبک وموسیقی کودک درآموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
مدرس دف در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
خانم مهشید وکیلی
(مدرس دف وموسیقی کودک درآموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
مدرس تار در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
آقای پیمان زرگر باشی
(مدرس تار وسه تار درآموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
آرزو بابایی مدرس کمانچه در آموزشگاه آوای جاوید
خانم آرزو بابایی
(مدرس ارکستر موسیقی ایرانی و کمانچه آوای جاوید)
محمدرضا نساج پور مدرس سنتور در آوای جاوید
آقای محمـدرضا نساج پور
(مدرس سنتور وتئوری موسیقی درآموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
ایگال ساسون مدرس دف در آموزشگاه آوای جاوید
آقای ايگال ساسون
( مدرس دف در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
محسن اخلاقی مدرس گیتار در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید
آقای محسن اخلاقی
( مدرس گیتار در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
سیما محمودی مدرس اوای گیتار
خانم سیما محمودی
( مدرس گیتار در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
دکتر ساسان زند مقدم
( مشاور ادبی موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید)
آموزشگاه موسیقی و هنرهای تجسمی در اصفهان
خانم رضوان نباتی
( مدرس آواز در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
محمد محمدی
آقای محمد محمدی
( مدرس گیتار در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
آموزشگاه موسیقی و هنرهای تجسمی در اصفهان
آقای احسان استیری
( مدرس تنبک وکمانچه در موسسه آوای جاوید)
آقای نظیفی مدرس سنتور در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید
آقای نظیفی
( مدرس سنتور در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
(مشاهده 838 مرتبه, 14 بازدید امروز)