هنرمندان بخش تجسمی

استاد امیر عباس محمدی راد
(مدرس طراحی و نقاشی ، سرپرست بخش تجسمی)
استاد محمد علی شادمان
( مدرس خوشنویسی در موسسه آوای جاوید )
خانم دکتر فاطمه شیر سپهر
( مدرس بخش طراحی فرش، نقاشی ایرانی )
آقای بهزاد باقری
( مدرس آبرنگ در موسسه آوای جاوید )
خانم شبنم ورد
( مدرس تذهیب در موسسه آوای جاوید )
(مشاهده 73 مرتبه, 1 بازدید امروز)