گروه فنی

مهندس حامد شفیعی
(کارشناس نرم افزار، سخت افزارو شبکه درآوای جاوید)
مهندس سهیل توکلی
(مدیر تولید گروه فرهنگی هنری آوای جاوید )
مهندس ماندانا فرهنگ
(مدیر IT گروه فرهنگی هنری آوای جاوید )
(مشاهده 56 مرتبه, 1 بازدید امروز)