گروه فنی

مهندس حامد شفیعی
(کارشناس نرم افزار، سخت افزارو شبکه درآوای جاوید)
مهندس سهیل توکلی
(مدیر تولید گروه فرهنگی هنری آوای جاوید )
مهندس ماندانا فرهنگ
(مدیر IT گروه فرهنگی هنری آوای جاوید )
زهرا غلامی- مدیریت وبسایت موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
مهندس زهرا غلامی
(پشتیبانی سایت گروه فرهنگی هنری آوای جاوید )
(مشاهده 180 مرتبه, 1 بازدید امروز)