گروه فنی

مهندس حامد شفیعی
مهندس حامد شفیعی متولد 1366، اصفهان فارغ التحصيل
مهندس سهیل توکلی
مهندس سهیل توکلی متولد 1372 – اصفهان فارغ
مهندس ماندانا فرهنگ
مهندس ماندانا فرهنگ متولد 1367 – اصفهان فارغ
(مشاهده 24 مرتبه, 1 بازدید امروز)