بیوگرافی هنری آقــــــــای مهرداد مهدوی


مهرداد مهدوی متولد ۱۳۵۱
آغاز فعالیت نوازندگی از سال ۱۳۶۵
وی از محضر استاد بهمن رجبی و سبک و شیوه ی نوازندگی زنده یاد استاد ناصر فرهنگفر کسب فیض نموده و همچنین با گروههای مختلف موسیقی به اجرای کنسرت های متعدد پرداخته است


🌏 موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید