موسسه فرهنگي هنري آواي جاويد

وزن و قافیه در شعر فارسی و کاربرد آن در آواز ایرانی

مدرس: فرزاد ضیائی (حافظ پژوه و منتقد ادبی)

* * *

* * *

    اهداف این دوره:
- ریتم شناسی (وزن و قافیه) در ادبیات کلاسیک ایرانی به عنوان زیربنای دانش موسیقایی خوانندگان
- تمرینات متنوع در جهت تقویت دانش ادبیاتی خوانندگان
- افزایش آگاهی خوانندگان و هنرجویان آواز در پیوند عمیق شعر و موسیقی
- ایجاد توانایی علمی در خوانندگان جهت انتخاب شعر مناسب برای اجرا
- افزایش توانایی در خوانندگان جهت عوض نمودن اشعار در گوشه های موسیقی ایرانی با حفظ ریتم و نغمات آنها

پاییز 1397

* * *

آموزش موسیقی و تجسمی در موسسه آوای جاوید اصفهان،03137867163