به نام آنکه زیباست وزیبایی را دوست دارد

مقدمه

اگر بخواهیم تحلیلی کوتاه و فشرده ازوضعیت فعلی هنر اصیل ایرانی داشته باشیم می توان گفت آنچه امروزه بعنوان هنر سنتی ایرانی عرضه می گردد جایگاه خود را همانند گذشته نداشته وبه نوعی نیازهای روحی و روانی عامه مردم را تامین نمی نماید و روز به روز از شنوندگان آن کاسته می شود.


بطور مختصر عوامل زیر را می توان بعنوان علل این رویگردانی از موسیقی اصیل برشمرد:

  1. افت کیفی موسیقی سنتی از لحاظ غنای نغمه های زیبا ، دلنشین و ماندگار.
  2. عدم استفاده از ظرفیتهای بالقوه موسیقی اصیل ایرانی در شرایطی که مردم همانند گذشته توانایی پذیرش موسیقی سنگین و عمیق را ندارند.
  3. تغیر سلیقه و ذائقه شنیداری مردم بصورت تدریجی به دلیل تغیر نحوه زندگی واز طرف دیگر هجوم موسیقی های بیگانه که فاقد هویتی اصیل بوده ومستقیما ریشه دین ، فرهنگ و تمدن یک قوم را نشانه میرود.

آوای جاوید با شروع یک حرکت فرهنگی در فضاهای مجازی سعی در حفظ قسمتی از گنجینه بی نظیر فرهنگ و تمدن شرقی دارد.

پاره ای از اهداف آوای جاوید به شرح زیر می باشد:

  1. تولید و ارائه آثار متنوع صوتی و تصویری در قالب "تصنیف خوانی"و "ساز و آواز ایرانی".
  2. تولید و ارائه "کلاسهای آموزش موسیقی اصیل ایرانی" در فضاهای مجازی.
  3. ارائه "مقالات" پیرامون موضوع موسیقی.
  4. برگزاری کنسرت های موسیقی اصیل ایرانی توسط "گروه موسیقی آوای جاوید".

با تشکر از همه اساتید و دوستانی که صمیمانه ما را در راه اندازی و به روز رسانی این سایت یاری می نمایند:

استاد علی اصغر شاهزیدی
طراحان سایت : مهندس ماندانا فرهنگ، دکتر شهریار پیروزرام ، دکتر مجتبی متین خواه ، مهندس حامد شفیعی

مدیریت تولید: مهندس سهیل توکلی
پشتیبانی و نرم افزار: مهندس سهیل توکلی، مهندس حامد شفیعی
نقاشی و گرافیک : مهندس علیرضا صادقیان ، خانم گلنوش خورسندی
مشاور ادبی : دکتر ساسان زند مقدم
خوشنویس : استاد دهقانی

لینک مشاهده خلاصه ای از فعالیت های موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید (AvayeJavid Trailer) از مهر ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹7

مدیریت موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

حمیدرضا فرهنگ

سوم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و چهار