موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 8

قافیه اندیش

ساز و آواز دردستگاه سه گاه: گوشه مثنوی

شعر : مثنوی معنوی مولانا- دفتر اول- حکایت طوطی و بازرگان
بازخوانی از: آوای جـــاوید
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگقافیه اندیشم و دلدارمن
گویم مندیش جز دیدارمن
حرف چبود تا تو اندیشی از آن
حرف چبود خار دیوار رزان
حرف و صوت و گفت را بر هم زنم
تا که بی این هر سه با تو دم زنم
آن دمی کز آدمش کردم نهان
با تو گویم ای تو اسرار جهان