موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 26

آموزش آواز - جلسه 8

دستگاه: ماهور
شعــــر : حافظ
اثری از: آوای جـــاوید
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
موضوع این برنامه: دستگاه ماهور - تحلیل ماهور دو روی تار و سه تار
موضوع این برنامه آموزش و آنالیز پرده های متغیر در گوشه های مختلف دستگاه ماهور است.این توضیحات بر روی تار و سه تار در ماهور دو ارائه شده است.ابتدا ریشه کلمه ماهور از زبان انگلیسی Major به معنای اصلی بیان میشود.در ادامه ابتدا گوشه شکسته نواخته میشود وپرده های آن توضیح داده میشود و در ادامه همین روند در گوشه های دلکش,قرچه,رضوی,عراق و در انتها گوشه راک ارائه میشود و راه فرود نیز نواخته میشود.