موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره ۷۸

آموزش آواز - جلسه ۲۹

دستگاه: ماهور
شعــــر : حافظ
اثری از: آوای جـــاوید
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
موضوع این برنامه: آموزش دستگاه ماهور، گوشه ماهور صغیر
در این جلسه از آموزش آواز گوشه ماهور صغیر ارائه میگردد. این گوشه از نغمات ردیف های استاد حسن کسایی اقتباس و اجرا شده است و با مقایسه با سایر ردیف ها تفاوتهایی مشاهده میشود.

ماهور صغیر همانند نامش ماهور کوچکی است که بیشتر در محدوده یک فاصله پنجم درست دور میزند.

دوبیت شعر متناسب با ریتم ملودیک این گوشه از غزلیات حافظ انتخاب و اجرا شده است:

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت

حافظا روز اجل گر به کف آری جامی

یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت

کوک ماهور از نت می است و سیم های سه تار به ترتیب دو، فا، دو، دو کوک میشوند که سیم اول سه تار مطابق سی دیاپازون خواهد بود.