آشنایی با مفاخر

جلیل شهناز نوازنده تار - موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
به یاد استاد جلیل شهناز
مروری بر زندگی نامه استاد جلیل شهنازنوازنده شهیر
حسین طاهر زاده- موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
معرفی استاد سید حسین طاهرزاده
( * استاد  سید حسین طاهرزاده * )

 

(مشاهده 124 مرتبه, 1 بازدید امروز)