آموزش آواز ایرانی

آموزش آواز :

بسته آموزش آواز آوای جاوید به دو صورت ارائه میگردد:

1- خرید بسته کامل شامل 145 ویدیوی آموزشی در  12 مقام موسیقی ایرانی و بسته ویژه آموزش صداسازی.

با خرید این بسته، آموزش 57 تصنیف ایرانی بصورت رایگان به شما تقدیم خواهد شد.

2- خرید بسته های تفکیک شده بر اساس 12 مقام موسیقی ایرانی و همچنین بسته آموزش صداسازی که بر اساس تعداد ویدیوها، قیمت های آنها درج شده است.

مشاهده همه 15 نتیجه