موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 16

آموزش آواز,تصنیف خوانی,تصنیف ناز شیرین

اثری از آوای جاوید به مناسبت نوروز 1395

آهنگ: حمیدرضا فرهنگ
شاعر:حافظ
کمانچه : آرزو بابایی
تنبک : ابوذر انصاری
بازخوانی از: آوای جـــاوید
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش
دلــم از عشوه شیرین شکـرخــای تو خوش
شیوه و نــــاز تو شیرین خط و خال تو ملیح
چشم و ابـــروی تو زیبا قد و بالای تو خوش
در بیابان طلب گرچه زهرسو خطری است
میرود حافــظ بیـــدل بـه تــولای تو خوش