موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 5

شهرکردی (دهکردی)

موسیقی فولکلوریک (محلّی) ایرانی

دستگاه : همایون
شعر : باباطاهر
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
بازخوانی از: آوای جـــاویددو زلفونت بود تار ربابم
چه می خواهی از این حال خرابم
تو که با مو سر یاری نداری
چرا هر نیمه شو آیی بخوابم
زدست دیده و دل هر دو فریاد
که هر چه دیده بینه دل کنه یاد
بسازم خنجری نیشش زفولاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد