موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

آوای جاوید برنامه شماره ۷۷

تصنیف بت چین در دستگاه همایون

آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
تنبک: شیرین سلطانی
آهنگ و ترانه سرا: علی اکبر خان شیدااین تصنیف در دستگاه همایون و در پرده های گوشه لیلی و مجنون و طرز اجرا میگردد، ولی به دلیل اینکه دستگاه همایون در این گوشه های نامبرده شده با پرده های آواز بیات اصفهان مشابهت دارد این تصنیف در آواز بیات اصفهان نیز قابل اجرا میباشد، زیباترین و خاطره انگیز ترین اجرا ی این تصنیف مربوط به اجرای استاد محمدرضا شجریان به همراه تار استاد محمدرضا لطفی و همراهی تنبک استاد ناصر فرهنگ فر در جشن هنر شیراز سال ۱۳۵۴ میباشد.

ای مه من، ای بت چین، ای صنم
لاله رخٌ، زهره جبین، ای صنم
تا به تو دادم دل و دین، ای صنم
بر همه کس گشته یقین، ای صنم


من زتو دوری نتوانم دیگر
جانم وز تو صبوری نتوانم دیگر

بیا حبیبم، بیا طبیبم
بیا حبیبم، بیا طبیبم

هر که تو را، دیدُ ز خود دل برید
رفته ز خود، تا که رخت را بدید
تیر غمت چون به دل من رسید
همچو بگفتم که همه کس شنید

من زتو دوری نتوانم دیگر
جانم وز تو صبوری نتوانم دیگر

بیا حبیبم، بیا طبیبم
بیا حبیبم، بیا طبیبم

ای نفس قدس تو احیای من
چون تویی امروزِ مسیحای من
حالت جمعی تو پریشان کنی
وایُ به حال دل شیدای من


من زتو دوری نتوانم دیگر
جانم وز تو صبوری نتوانم دیگر

بیا حبیبم، بیا طبیبم
بیا حبیبم، بیا طبیبم