موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

آوای جاوید برنامه شماره۸۶

تصنیف دگرباره در دستگاه ماهور (اجرای اصلی از استاد جلال تاج اصفهانی)

آهنگ: استاد عبدالحسن برازنده
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
نی: حسین مرتهب
تنبک: مهرداد مهدوی 

دگر باره شد تازه گلم جلوه گر

ز نو جلوه گر شد به جمالی دگر

بیامد آن نگار من، بهشت من بهار من

بعد از آن ناز وآن جور و ستم

آمد او تا کند چاره غم

چه شبها که با یاد آن رخ همچو قمر

نگه کرده ام در جمال مهتاب سحر

پس از امید بسیار، نصیب من شد دیدار

خوشا پس از دوری ها، ز در درآید دلدار

کنون که از بخت جوان، در بر آن مونس جان دلشادم

خوشم که از دست ستم آتش غم

فارغم و آزادم

در ادامه این تصنیف ساز و آوازی اجرا میگردد و قسمت دوم تصنیف در گوشه عراق اجرا میگردد که این قسمت هم به زودی در وبسایت آوای جاوید منتشر خواهد شد.