موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

شنبه ها با آوای جاوید برنامه شماره25

تصنیف ز دست محبوب در دستگاه ماهور

-آواز و سه تار:
حمیدرضا فـرهنگ
-هم خوان :
هنرجوی عزیز مهسا موسی عرب
-آهنگ و ترانه سرا:
غلامحسین خان رییس موزیکاین تصنیف در دستگاه ماهور اجرا میشود و یکی از بهترین اجرا های این تصنیف مربوط به اجرای استاد محمدرضا شجریان میباشد. این تصنیف در دو بخش اجرا میشود، بخش اول با ریتم ۶/۸ سنگین و بخش دوم ۶/۸ سریعتر که هر دو میزان از جمله میزانهای دوضربی ترکیبی میباشند..
اجرای دیگری از این تصنیف را میتوانید در برنامه شماره 80 موسسه ی آوای جاوید مشاهده کنید.

ز دست محبوب ندانم چون کنم(۲)
وز هجر رویش دیده جیحون کنم
یارم چو شمع محفل است
دیدن رویش مشکل است
سرو منی پا در گل است
بر خط و خالش مایل است (۲)
یار من دلدار من کمتر تو جفا کن
یادی آخر تو زما کن (۲)
رفتم بر آن ماهرو
با وی نشستم روبرو
گفتم سخن ها مو به مو
یار من دلدار من کمتر تو جفا کن
یادی آخر تو زما کن (۲)