مدرسین بخش موسیقی

محمدتقی سعیدی مدرس اواز در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
استاد محمد تقی سعیدی
( استاد محمـد تقی سعیدی سرپرست بخش موسیقی)
حمیدرضا فرهنگ مدیر موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
حمیدرضا فرهنگ Hamidreza Farhang
(مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید،مدرس آواز)
حمیدرضا خدادادی مدرس آواز در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
آقای حميـدرضا خدادادی
(هیئت موسس و هیئت مدیره ، مدرس آواز)
مدرس آواز در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
دکتر محمد رضا مصدقی
(هیئت موسس و هیئت مدیره ، مدرس آواز)
فرحناز رستم شیرازی مدرس ویولن
آموزش ویولون در اصفهان ، فرحناز رستم شیرازی
( مدرس ویولون در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
آموزش ویون در بهترین آموزشگاه موسیقی اصفهان
آموزش ویولن در اصفهان ، مصطفی نجف
( مدرس ویولن در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
مدرس تنبک در آوای جاوید
خانم راضيه جورتاني
(مدرس تنبک وموسیقی کودک درآموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
محمد نیک منش آموزش دف
آقای امیر محمد نیک منش
( مدرس دف درآموزشگاه موسیقی آوای جاوید )
آموزش دف و دایره در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
خانم مهشید وکیلی
(مدرس دف وموسیقی کودک درآموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
مدرس تار در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
آقای پیمان زرگرباشی
مدرس تار در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
سروش نبوی نوازنده تار و سه تار |آموزشگاه موسیقی آوای جاوید
آقای سروش نبوی
(نوازنده تار و سه تار، ازهنرمندان آوای جاوید)
آقای مهدی قره خوانی مدرس تار و سه تار در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید
آقای مهدی قره خانی
(مدرس تار وسه تار درآموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
محمدرضا نساج پور مدرس سنتور در آوای جاوید
آقای محمـدرضا نساج پور
(مدرس سنتور وتئوری موسیقی درآموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
آقای نظیفی مدرس سنتور در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید
آقای رامین نظیفی
( مدرس سنتور در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
آرزو بابایی مدرس کمانچه در آموزشگاه آوای جاوید
خانم آرزو بابایی
(مدرس ارکستر موسیقی ایرانی و کمانچه آوای جاوید)
محمد محمدی
آموزش گیتار فلامنکو ، محمد محمدی
( مدرس گیتار در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
آموزش گیتار پاپ در اصفهان
آموزش گیتار پاپ ، سیما محمودی
( مدرس گیتار در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
محسن اخلاقی مدرس گیتار در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید
آموزش گیتار کلاسیک ، محسن اخلاقی
( مدرس گیتار در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
آقای جلیل سجاد مدرس آواز پیانو و کیبورد در آموزشگاه موسیقی آوای جاوید
آقای جلیل سجاد
( آموزش پیانو ، آواز و کیبورد در
مشاور ادبی در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
دکتر ساسان زند مقدم
( مشاور ادبی در موسسه فرهنگی هنری آوای
(مشاهده 1130 مرتبه, 2 بازدید امروز)