هیئت مدیره

مدیر موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

مهندس حمیدرضا فرهنگ

مدیر موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

محمدتقی سعیدی مدرس اواز در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

استاد محمدتقی سعیدی

مدیر بخش موسیقی

دکتر محمدرضا مصدقی

عضو هیئت موسس و هیئت مدیره، مدرس آواز

استاد طراحی و نقاشی در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

استاد امیر عباس محمدی راد

مدیر بخش هنرهای تجسمی

مهندس حمیدرضا خدادادی

عضو هیئت موسس و هیئت مدیره، مدرس آواز

مدیر موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

دکتر علیرضا فرهنگ

عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

مهندس غلامرضا فرهنگ

عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید


 *   *   *

مشاهده ی بسته ی ویدئویی آموزش آواز آوای جاوید | مشاهده ی بسته ی ویدئویی آموزش سه تار آوای جاوید

(Visited 1739 times, 1 visits today)