گروه فنی

حامد شفیعی کارشناس نرم افزار، سخت افزارو شبکه درموسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
مهندس حامد شفیعی
(کارشناس نرم افزار، سخت افزارو شبکه درآوای جاوید)
سهیل توکلی مدیرتولید گروه فرهنگی هنری آوای جاوید
مهندس سهیل توکلی مدیرتولید گروه فرهنگی هنری آوای جاوید
(مدیر تولید گروه فرهنگی هنری آوای جاوید )
ماندانا فرهنگ مدیر IT درموسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
مهندس ماندانا فرهنگ
(مدیر IT گروه فرهنگی هنری آوای جاوید )
زهرا غلامی- مدیریت و پشتیبانی وب سایت
مهندس زهرا غلامی
(پشتیبانی سایت گروه فرهنگی هنری آوای جاوید )
(مشاهده 208 مرتبه, 1 بازدید امروز)