تنفس دیافراگمی یا شکمی در آواز – جلسه ۲آموزش آواز – برنامه شماره 13

در این ویدئو

موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

“آوای جاوید” برنامه شماره 13

آموزش آواز – تنفس دیافراگمی یا شکمی

اثری از: آوای جـــاوید
حمیدرضا فـرهنگ

موضوع این برنامه: تنفس دیافراگمی یا شکمی

در این برنامه شیوه صحیح تنفس برای هنرجویان آواز آموزش داده میشود.

آموزش مناسب خوانی در مکتب اصفهان و تنفس دیافراگمی یا شکمی

این موضوع با توجه به اینکه مستقیماً با صدا سازی و همچنین حجم اکسیژن ذخیره شده برای خواندن ارتباط مستقیم دارد، موضوعی بسیار مهم و اساسی است.

شیوه معمول و البته نادرست نفس گیری در بین خوانندگان با قفسه سینه است که با نفس گیری شانه ها و قفسه سینه انبساط می یابد.

شیوه معمول و البته نادرست نفس گیری در بین خوانندگان با قفسه سینه است که با نفس گیری شانه ها و قفسه سینه انبساط می یابد.
در این روش کمترین مقدار اکسیژن به داخل ریه ها فرستاده میشود و از حجم ریه ها بطور ناقص استفاده می گردد.

روش علمی برای استفاده ازحجم بیشتر ریه ها تنفس شکمی است.

این روش درکلاس های ورزشی خصوصاً یوگا نیز آموزش داده میشود.

البته نوزادان دقیقاً به همین شیوه تنفس میکنند.

باپرکردن شکم وبالا فرستادن پرده دیافراگم ظرفیت ریه بطرز چشمگیری افزایش مییابد وحجم نفس خواننده متناسب با آن افزایش مییابد.
این نکته در مورد نفس گیری تمامی ساز های بادی من جمله نی,قره نی,شیپور,ساکسیفون,ترومپت و ... صادق است.
(Visited 535 times, 1 visits today)

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *