دکتر پیام سراجی

 

(ریاضی دان و محقق موسیقی در موسسه)

دکتر پیام سراجی

ریاضی دان و محقق موسیقی در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

متولد: بهمن 1354 – اهواز

***

بیوگرافی و سوابق دکتر پیام سراجی

سوابق آموزشی 

کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه صنعتی اصفهان 1378.

– کارشناسی ارشد ریاض محض (گرایش منطق ریاضی) از دانشگاه صنعتی اصفهان 1381.

عنوان پایان نامه : «درجات حل ناپذیری». اساتید راهنما: دکتر مجتبی آقایی و دکتر محمود بینای مطلق

– دکتری ریاضی (گرایش منطق و نظریه محاسبات) دانشگاه تبریز 1395.

عنوان رساله : «بررسی امکان ساختاری شدن و راسری شدن برخی اثبات های قضیه ناتمامیت گودل»، استاد راهنما: دکتر سعید صالحی.

سوابق شرکت در مسابقات

عضویت در تیم المپیاد کامپیوتر (دانش آموزی) استان اصفهان (جزو چهارنفر اول استان) در سال 1371 و شرکت در مرحله کشوری.

– عضو تیم دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات ریاضی دانشجویی  کشوری سال 1378 ،دانشگاه صنعتی شریف.

 

تالیفات

 الف) كتاب

1– تالیف کتاب «مقدمه ای بر منطق ریاضی برای دانشجویان علوم کامپیوتر» که در سال 1389 توسط دانشگاه شیخ بهایی منتشر شد.

2تاليف پنج فصل از لوح فشرده آموزشي « تفكر رياضي» (كار مشترك با دكتر مقداد قاري)،

منتشر شده توسط خانه رياضيات اصفهان، 1384 (که از طرف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی مورد تقدیر قرار گرفته است).

 ب) مقالات چاپ شده در ژورنالهای بین المللی

 • Salehi & P. Seraji, On constructivity and Rosser property: a closer look at some Gödelean proofs, Annals of pure and applied logic, v. 169, issue 10, pp. 971-980, October 2018.

 

 

 • Salehi & P. Seraji, Gödel-Rosser incompleteness theorem, generalized and optimized for definable theories, Journal of Logic and Computation, volume 27, issue 5 2017 (doi: 10.1093/logcom/exw025).

 

 

 • Seraji & C. Chao, Generalizing Gödel second incompleteness theorem for definable theories, Logic Journal of the IGPL, volume 26, issue 2, 2018 (doi: 10.1093/jigpal/jzx061).

 

 

ج) مقالات ارائه شده در کنفرانسها

 • Generalizing Gödel-Rosser theorem for non-recursively enumerable theories” (joint work with S. Salehi), Logic Colloquium 2015, University of Helsinki, Finland.

 

 • Plato’s Timaeous and intervals used in the traditional music of the middle east” (joint work with A. Damadi), international symposium on mathematics and its connections to arts and science, Moncton university, Canada ,2007.

 

 • “Penrose tiling and traditional Islamic patterns” (joint work with M. Eslampanah) , International school of tiling, Isfahan Mathematics House, Isfahan, 2015.

 

 • “Gödel second incompleteness theorem for non-recursively enumerable theories” (joint work with C. Chao), National Conference on Modern Logic 2016, Institute of Logic and Intelligence, Congqin, China.

 

 • «محاسبه پذیری و تصمیم ناپذیری» درکنفرانس ریاضی دانشجویی كشور ، دانشگاه صنعتی شریف 1378.
 • «درجات حل ناپذیری» در کنفرانس ریاضی دانشجویی كشور ، دانشگاه خواجه نصیر 1380.
 • « آيا کشف گنگ بودن جذر 2 فلسفه فیثاغورسیان را زیر سوال برد؟» در کنفرانس آموش ریاضی ایران، دانشگاه شهرکرد 1385.
 • «مقايسه روش ابونصر فارابي با روش فيثاغورسي محاسبه فواصل گام هاي موسيقي»، نخستين همايش فرهنگ و ميراث ايران و اسلام، دانشگاه تربيت مدرس (ارائه به صورت پوستر)، 1388.
 • «مقایسه کتاب موسیقی کبیر فارابی و کتاب هارمونیکس بطلمیوس»، (پذیرفته شده) در همایش ملی بررسی آرای فارابی در زمینه موسیقی، مهر ماه 1400.

 

 

 

سوابق تدریس

 • دبیر رسمی آموزش و پرورش از سال 1385تا به حال.
 • تدریس در دانشگاه فرهنگیان اصفهان از سال 1396 تا به حال (دروس تدریس شده: هندسه مدرسه ای، منطق ریاضی و نظریه مجموعه ها، مبانی ریاضی، فلسفه معلمی ریاضی، ریاضی عمومی 1 و 2).
 • تدریس در گروه علوم کامپیوتر دانشگاه شیخ بهایی به عنوان هیئت علمی نیمه وقت از 1384 تا 1390  (دروس تدریسی : منطق ریاضی ، نظریه محاسبات، نظریه زبانها و اتوماتها، ریاضیات گسسته، نظریه اطلاعات).
 • استاد راهنمای بیش از 10 پروژه کارشناسی دانشجویان علوم کامپیوتر دانشگاه شیخ بهایی.
 • تدریس ریاضیات عمومی در دانشگاههای آزاد واحد های نجف آباد و مجلسی و خوراسگان (اصفهان) از سال 81 الی 83.
 • تدریس منطق ریاضی (برای دانشجویان علوم کامپیوتر) در دانشگاه اصفهان ، سالهای 1389، 1396 ، 1389.
 • تدريس منطق جديد2 (براي دانشجويان كارشناسي فلسفه)، دانشگاه اصفهان سالهای 1396، 1398 و
 • تدریس درس منطق ریاضی (کارشناسی ارشد فلسفه)، دانشگاه اصفهان، 1398.
 • همکاری با گروه فلسفه دانشگاه اصفهان به عنوان استاد مشاور ، استاد راهنمای دوم و استاد داور در چند رساله کارشناسی ارشد.
 • تدريس درس ساختمانهاي گسسته (براي دانشجويان كارشناسي كامپيوتر)، دانشگاه تبريز 1393.
 • تدریس ریاضیات عمومی کاردانی در دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان، 1387-1388.
 • تدریس درس نظریه محاسبات در موسسه آموزش عالی اشرفی اصفهانی 1388.
 • همکاری با خانه ریاضیات اصفهان از سال 81 الی 93 در زمینه تدریس در كارگاههاي آموزشي.
 • دوره کوتاه مدت ” آشنایی با منطق ریاضی، نظریه محاسبه پذیری و پیچیدگی محاسبه” ، خانه ریاضیات اصفهان 1389.
 • تدریس در چندین دور آموزشی ضمن خدمت برای دبیران ریاضی استان اصفهان.
 • دوره کوتاه مدت حل مسئله با کامپیوتر(نرم افزار Maple)، خانه ریاضیات اصفهان 1392.
 • دوره «آشنایی با روش های ترسیم گره های هندسی» در خانه ریاضیات اصفهان، سالهای 1393، 1395 و 1396 .

 

پروژه های تحقیقاتی

 • «ثابت شایتین برای نظریه های حساب»، پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM ) ، 1396-97
 • «اثبات های مدل تئوریک برای قضه دوم ناتمامیت گودل»، پژوهشگاه دانش های بنیادی، 1398.

 

سخنرانیها

 • «تعميم قضيه گودل- راسر براي نظريه هاي غير شمارش پذير بازگشتي»، پژوهشگاه دانشهاي بنيادي، 1394.     
 • «مروری بر چالشهای مبانی ریاضی» ، خانه ریاضیات اصفهان 1388.
 • «ملاحظاتی پیرامون منطق فازی» ، خانه ریاضیات اصفهان 1387.
 • «روشهای اتوماتیک اثبات» ، خانه ریاضیات اصفهان 1389.
 • «ریاضیات و زیبایی­شناسی» ، ارائه شده در خانه ریاضیات اصفهان، دانشگاه اصفهان و دانشگاه تبریز به ترتیب در سالهای 88، 90 و 90.
 • « آشنایی با نظریه محاسبه­پذیری»، دانشگاه اصفهان 1388.
 • «مروری بر اثبات های قضیه ناتمامیت گودل»، خانه ریاضیات اصفهان 1392.
 • « نظريه محاسبه پذيري: مروري تاريخي بر برخي ايده ها» ، دانشگاه تبريز 1395.
 • « بررسي امكان راسري شدن و ساختاري شدن اثبات هاي بولوس و چايتين براي قضيه ناتماميت»، دانشگاه تبريز 1393.
 • «مقايسه روش هاي خيام و فارابي با روش فيثاغورسي محاسبه فواصل گام هاي موسيقي»، دانشگاه شيخ بهايي، 1384.
 • «کاشی کاری پنروز و معماری اسلامی» پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، 1398.
 • «اعداد شبیه تصادفی»، همایش روز جبر و بزرگداشت خوارزمی، خانه ریاضیات اصفهان، 1399.

 

سوابق اجرایی

 • عضو دبیرخانه راهبری ریاضی کشور از 1396 تا 1399.
 • مسئول بخش ریاضیات و هنر خانه ریاضیات اصفهان از 1388 تا 1391 و از 1395 تا به حال.
 • عضو انجمن علمی دبیران استان اصفهان از 1398 تا به حال.

 

 

زبان خارجه

 • زبان انگلیسي؛ نمره 522 از آزمون Tolimo و نمره 71 از آزمون MSRT .
 • نمره 770 (Below rate: 85%) از آزمون .GRE(subject-rescaled math)

 

سایر فعالیت ها

 • ترجمه و دوبلاژ فیلم های علمی «جادوی مقرنس» و « قبه ای برای جمشید کاشانی» به سفارش خانه ریاضیات اصفهان، 1386و1387.
 • تولید فيلم كوتاه آموزشی « ریاضیات و زیبایی شناسی» به سفارش خانه ریاضیات اصفهان.
 • برگزاری مدرسه تابستانه «ریاضیات و هنر»، خانه ریاضیات اصفهان، 1396 .
 • همکاری با موسسه Mathematical science research institute در زمینه تهیه فیلم secret of the surface (در مورد زندگی و آثار مریم میرزاخانی).

  موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

(Visited 22 times, 1 visits today)

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *