زبان عاشقی در موسیقی با تصنیف باشد از لعل تو – آوای جاوید 65

در این ویدئو

زبان عاشقی در موسیقی با تصنیف باشد از لعل تو

موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

آوای جاوید برنامه شماره 65

آواز بیات اصفهان در موسیقی زبان عشق و عاشقی است.

اجرا توسط سیما مافیها و بانوی موسیقی

ترانه: علی اکبر شیدا

شعر :علی اکبر شیدا – سعدی

آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ

کاری از  آموزشگاه موسیقی آوای جـــاوید

ضبط: 95/12/03

*    *    *

شعر تصنیف باشد از لعل تو

  باشد از لعل تو یک (۲) – بوسه تمنای دلم

خدا وای دلم – عزیز وای دلم (۲)
میکشم خجلت از این (۲) – خواهش بیجای دلم
خدا وای دلم – عزیز وای دلم (۲)
عاشق روی توام – بسته موی توام
کشته خوی توام – جانم آه ساکن خدا کوی توام (۲)

 “من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عزیز من که تو بی مهر و وفایی

 عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی”‫‫  [تضمین از سعدی]
دوستان منع کنندم  که چرا دل به تو دادم

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی

عزیز من که چنین خوب چرایی

*    *    *

آواز بیات اصفهان

آواز بیات اصفهان از متعلقات (زیر مجموعه) دستگاه همایون است. فضای این آواز همراه با اشعار عاشقانه بسیار زیبا است و عشق را در انسان بیدار می کند. 

شعری مانند:

جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

بیات اصفهان با کشش های بلند و زیبایش، مانند گوشه درویش حسن، یا با حالات آگاهی دهنده خود در گوشه بیات راجه، و یا با به وجد آوردن شنونده با گوشه عشاق و رفتن به دستگاه شور، مجموعه ای از زیبایی ها را در خود جمع کرده است.

آهنگ های بی شماری در بیات اصفهان ساخته شده است و از نظر آماری، بیشترین تصنیف ها و ترانه های ساخته شده در موسیقی ایران در آواز بیات اصفهان است.

ترکیبی از آواز بیات اصفهان و ریتم دو ضربی ترکیبی 6/8 آهنگی را خواهد ساخت که عشق و طرب را در خود جمع دارد.

تصنیف باشد از لعل تو در ابتدا خوانده می شود و پس از آن آهنگ بت چین که دوضربی ترکیبی در بیات اصفهان است که یکی از زیباترین تصنیف های ساخته شده در این آواز است.


موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

 *   *   *

مشاهده ی بسته ی ویدئویی آموزش آواز آوای جاوید | مشاهده ی بسته ی ویدئویی آموزش سه تار آوای جاوید

(Visited 2179 times, 1 visits today)

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *