دستگاه ماهور , گوشه بوسلیک – جلسه ۲۸ آموزش آواز – برنامه شماره ۷۴

در این ویدئو

وسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

“آوای جاوید”برنامه شماره ۷۴

آموزش آواز – جلسه ۲۸ ماهور, گوشه بوسلیک

دستگاه: ماهور                            شعــــر : سعدی
 اثری از:  آموزشگاه موسیقی آوای جـــاوید           آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ

موضوع این برنامه: آموزش دستگاه ماهور, گوشه بوسلیک

 

در این جلسه از آموزش آواز گوشه بوسلیک ارائه میگردد.گوشه بوسلیک در اکثر ردیف ها در دستگاه نوا خوانده شده است .

ولی میتوان آنرا در دستگاه ماهور و یا بیات ترک و در پرده شکسته اجرا نمود، چنانکه استاد حسن کسایی در ردیف هایشان این کار را انجام داده اند.

دستگاه ماهور بوسلیک

بوسلیک در موسیقی قدیم ایران به عنوان یکی از دوازده مقام اصلی موسیقی بوده است.

از نظر گستردگی نغمات بسیار وسیع تر از گوشه بوسلیک فعلی بوده است. و در موسیقی مذهبی و تعزیه خوانی بسیار مورد استفاده بوده است.

در موسیقی عرب و موسیقی ترک هم گوشه بوسلیک خوانده میشود. و این نشانگر غنای فوق العاده این گوشه از لحاظ نغمات و ریتم است.

از آنجایی که این گوشه دارای فرمی ریتمیک هست شعری را باید انتخاب نمود که با ریتم و یا وزن و یا به اصطلاح موسیقی قدیم ایران “ایقاع”آن هماهنگ و همخوان باشد.

در این برنامه به عنوان مثال اول شعر زیر از غزلیات سعدی با وزن “فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن”انتخاب و اجرا شده است.

این بحر شعری همان بحر مثنوی با یک رکن اضافه است:

دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است   هر که مارا این نصیحت می کند بی حاصل است

 من قدم بیرون نمی آرم نهاد از کوی دوست     دوستان معذور داریدم که پایم در گل است

آنکه می گوید نظر در صورت خوبان خطاست    او همین صورت همی بیند زمعنی غافل است

گوشه بوسلیک با اوزان شعری دیگر نیز قابل اجرا می باشد.

به عنوان مثال دوم شعر زیر از غزلیات سعدی برای اجرای این گوشه نیز مناسب است:

 روندگان طریق از بلا نپرهیزند                 گرفتگان ارادت به جور نگریزند

رضای دوست به دست آر و دیگران بگذار            هزار فتنه چه غم باشد ار برانگیزند

وزن این شعر بصورت “مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن”می باشد و همان وزن مناسب برای کرشمه خوانی است .

در واقع با اجرای این بحر شعری در بوسلیک، ریتم کرشمه را اجرا کرده ایم که بسیار زیبا خواهد بود.

توضیحات مربوط به گوشه کرشمه و کرشمه خوانی در موسیقی ایرانی در برنامه دیگری ارائه خواهد شد.


آموزشگاه موسیقی آوای جاوید

(موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید )

(Visited 1165 times, 3 visits today)

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *