دستگاه ماهور گوشه گشایش یا راست – جلسه 23 آموزش آواز – برنامه 58

در این ویدئو

موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

“آوای جاوید” برنامه شماره 58

آموزش دستگاه ماهور گوشه گشایش یا راست

دستگاه: ماهور                                         شعــــر : حافظ
 اثری از:  آموزشگاه موسیقی آوای جـــاوید            آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ

موضوع این برنامه: دستگاه ماهور گوشه گشایش یا راست

آموزش دستگاه ماهور توسط حمیدرضا فرهنگ

در این جلسه از آموزش آواز گوشه راست و یاگشایش تدریس میگردد. این گوشه در دستگاه ماهور و دستگاه راست پنجگاه اجرا میگردد.درس ارائه شده بر اساس ردیف های استاد حسن کسایی و روایت ایشان و به نوعی روایت مکتب آوازی اصفهان از آن می باشد; چون نام دیگر این گوشه که به عنوان گشایش گفته شده ممکن است در روایت های دیگر با نام متفاوتی ارائه گردد. شاهد این گوشه با گوشه داد یکی است و درجه دوم گام ماهور است و وجه تمایز این دو گوشه در وزن شعر خوانده شده و نتیجتاً نوع ملودی و ظرایف دیگری میباشد که اجرای آن را می طلبد.
نه عمر نوح بماند نه ملک اسکندر                             نزاع بر سر دنیّی دون مکن درویش
(Visited 1532 times, 1 visits today)

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *